AT Consultation AB 

Klicka här för att redigera underrubrik

BOKFÖRING

Löpande redovisning

Löneadministration

Kundreskontra

Leverantörsreskontra

Fakturapåminnelser

Fakturering

Ansökningar Kronofogden


DEKLARATION

Skattedeklarationer

Inkomstdeklaration bolag

Rapportering skatteverket


BOKSLUT

Årsredovisning

Årsavkastning

Bokslutstransaktioner

Periodiseringar

Avskrivningar

Bokslutsdispositioner


RÅDGIVNING

Ekonomisk rådgivning

Effektivisering

Start av bolag

Ekonomisk styrning


PRIVAT DEKLARATION

Försäljning av aktier/fonder

Husförsäljning

Bostadsrättsförsäljning

K10-deklarationer 


MARKNADSFÖRING

Hemsida

Logotyper

Marknadsföring
Priser

Löpande bokföring 500 kr/tim

Årsavslut & rådgivning 650 kr/tim

Alla priser är ex moms